Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

METROPROJEKT Praha a.s.

45271895

Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

Argentinská 1621/36, 17000 Praha, Česká republika

20.07.2017

Nie je

15951

Oprávnená osoba

Mgr. Ján Kovarčík

37961641

Platanová alej 2437/3, 94501 Komárno, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2021

05.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021