Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MADICOR, s.r.o.

46 366 431

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

19.07.2017

Nie je

15882

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Novotná Figurová, s. r. o.

47612291

Kozmonautická 1, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2021

15.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021