Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

35942436

Akciová spoločnosť

Einsteinova 25, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

19.07.2017

Nie je

15833

Oprávnená osoba

ACRES spol. s r. o.

36861987

Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.09.2023

18.09.2023

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024