Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Apotheke05 s. r. o.

48195359

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Račianska 153, 831 54 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika

18.07.2017

Nie je

15728

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.02.2020

20.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021