Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VIALE, s.r.o.

36567795

Spoločnosť s ručením obmedzeným

SNP 56, 93401 Levice, Slovenská republika

15.07.2017

Nie je

15588

Oprávnená osoba

WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.

47257164

Horná 65/A, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020