Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.

50060872

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

14.07.2017

Nie je

15480

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.

47238739

Gúgska 108, 94001 Nové Zámky, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.02.2021

27.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022