Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AXIOMA, s.r.o.

36252905

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Robotnícka 111/12, 90501 Senica, Slovenská republika

14.07.2017

Nie je

15386

Oprávnená osoba

JUDr. Andrej Gara

30850436

Štefánikova 869/14, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Lukáš Piroha

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.02.2020

17.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.04.2020

04.04.2020