Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

RV pharm spol. s r.o.

48160920

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Čapajevova 0/23, 08001 Prešov, Slovenská republika

14.07.2017

Nie je

15327

Oprávnená osoba

AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.

50598171

Popradská 0/64/A, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2021

01.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021