Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

HKM a.s.

36 633 879

Akciová spoločnosť

Pod Dráhami 2292/21, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

13.07.2017

Nie je

15228

Oprávnená osoba

JUDr. Ján Marčok

45018413

M. Gorkého 21, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020