Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DANICON HOLDING, a.s.

36655520

Akciová spoločnosť

Pribylinská 12, 83104 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika

13.07.2017

Nie je

15131

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.10.2020

06.10.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021