Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.

60319038

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kojetínska 3109/73a, 75002 Přerov I – Město, Česká republika

12.07.2017

Nie je

15005

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Berec, advokát s.r.o.

55134114

Miletičova 21, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2024

01.07.2024

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024