Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NUUK, s.r.o.

36492906

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Čapajevova 0/23, 08001 Prešov, Slovenská republika

12.07.2017

28.06.2018

dobrovoľný výmaz

14946

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021