Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Lekáreň u Štefánika, s.r.o.

46841156

Spoločnosť s ručením obmedzeným

M. R. Štefánika 822/11, 01001 Žilina, Slovenská republika

11.07.2017

Nie je

14747

Oprávnená osoba

a Audit, s. r. o.

44828331

Ul. 29 Augusta 2B, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.02.2021

23.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021