Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SARSTEDT spol. s r.o.

31359825

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Údernícka 11, 85101 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1469

Oprávnená osoba

Lurus legal, s. r. o.

52164705

Heyrovského 0/3, 84103 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.10.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021