Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Nemocnica AGEL Levoča a.s.

36594849

Akciová spoločnosť

Probstnerova cesta 2/3082, 05401 Levoča, Slovenská republika

07.07.2017

Nie je

14528

Oprávnená osoba

AKFU LEGAL s. r. o.

47950358

Havlíčkova 11A, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.01.2021

07.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021