Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Filmové laboratoře Zlín, a.s.

26737523

Akciová spoločnosť

Filmová 174, 76001 Zlín - Kudlov, Česká republika

05.07.2017

Nie je

14413

Oprávnená osoba

A | K | J | K s. r. o.

50112252

Športová 2071/39, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2021

21.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021