Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MG - Slovakia s.r.o.

48027073

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hurbanova 3130/9, 91601 Stará Turá, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1440

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Kucek & Partners, s. r. o.

36865192

Námestie Martina Benku 26, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.12.2020

07.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021