Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TAURIS NITRIA spol. s r.o.

31414206

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Cintorínska 1718/39, 95115 Mojmírovce, Slovenská republika

04.07.2017

Nie je

14301

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.

47157437

Moyzesova 1033/36, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2021

27.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021