Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GREEN ENERGY CEROVÁ, s.r.o.

35815060

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mraziarenská 16464/6, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

04.07.2017

Nie je

14279

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.01.2020

09.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020