Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovenská olympijská marketingová, a.s.

35801549

Akciová spoločnosť

Kukučínova 26, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

04.07.2017

Nie je

14216

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Macák

31763901

Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2021

26.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021