Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BERTMAN s.r.o.

46255371

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Južná 1633/36, 94901 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1414

Oprávnená osoba

JUDr. Miroslava Čapková

41133935

Námestie sv. Anny 21, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.02.2021

18.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021