Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

5K, spoločnosť s ručením obmedzeným

36 200 883

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vojtaššákova 846, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika

30.06.2017

Nie je

14051

Oprávnená osoba

Nechala & Co. s. r. o.

36868604

Panenská 23, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.01.2021

27.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021