Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KLIENT PRO SK, s. r. o.

45285209

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Prokopova 15, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

29.06.2017

Nie je

13962

Oprávnená osoba

ACRES spol. s r. o.

36861987

Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.02.2021

23.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022