Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EUROCOM Investment, s.r.o.

35756985

Spoločnosť s ručením obmedzeným

136, 03483 Bešeňová, Slovenská republika

28.06.2017

Nie je

13837

Oprávnená osoba

JUDr. Jana Kövesiová notár

36068071

Medená 12, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.02.2021

27.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
13.05.2019 43PExre/3/2019

24.07.2021

25.07.2021