Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Farmake s.r.o.

43808620

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hollého 3, 08001 Prešov, Slovenská republika

27.06.2017

Nie je

13720

Oprávnená osoba

JUDr. Branislav Kahanec

42084792

Vajanského 33, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.01.2021

19.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021