Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EUROGASTROP, s. r. o.

44137761

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Čergovská 7002/10, 08001 Prešov, Slovenská republika

23.06.2017

Nie je

13588

Oprávnená osoba

JUDr. Lukáš Kišeľak

42083591

Jarková 0/63, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2020

13.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020