Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Pro Partners Holding, a.s.

47257521

Akciová spoločnosť

Malý trh 2/A, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

21.06.2017

Nie je

13519

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária GMH, s.r.o.

47252961

Malý trh 2/A, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.08.2021

27.08.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021