Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ing. Jaroslav Molda

40619443

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Tichá 2, 94001 Nové Zámky, Slovenská republika

17.06.2017

Nie je

13316

Oprávnená osoba

Fridrich Paľko, s. r. o.

36864421

Grösslingova 4, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.01.2020

15.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

06.06.2020

07.06.2020