Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Železničný dopravný klaster, z.z.p.o.

45743932

Záujmové združenie právnických osôb

Štefánikova 53, 05801 Poprad, Slovenská republika

16.06.2017

Nie je

13268

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.02.2023

15.02.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.03.2023

28.03.2023