Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

REVA ENERGO s.r.o.

35869551

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sibírska 11, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

15.06.2017

Nie je

13227

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.09.2020

04.09.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021