Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

REVONA, s.r.o.

34142711

Spoločnosť s ručením obmedzeným

0/187, 90041 Rovinka, Slovenská republika

15.06.2017

Nie je

13194

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Barbora Balunová, s. r. o.

52849112

Námestie sv. Egídia 42/97, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.10.2020

31.08.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020