Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Barclet, a.s.

27823717

Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

Italská 2561/47, 12000 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika

14.06.2017

17.03.2020

dobrovoľný výmaz

13167

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022