Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Nawitas Development s.r.o.

35913037

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Košická 5590/56, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

13.06.2017

Nie je

13078

Oprávnená osoba

akl.legal s.r.o.

36771651

Skuteckého 33, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2021

29.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021