Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

i + i print spol. s r.o.

00688070

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

09.06.2017

Nie je

13015

Oprávnená osoba

MST PARTNERS, s.r.o.

36861545

Laurinská 3, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.02.2020

05.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021