Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.

35681462

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Heydukova 10, 81250 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

09.06.2017

Nie je

13014

Oprávnená osoba

MST PARTNERS, s.r.o.

36861545

Laurinská 3, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.01.2021

20.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022