Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Tatry mountain resorts, a.s.

31560636

Akciová spoločnosť

Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

06.06.2017

Nie je

12860

Oprávnená osoba

JUDr. Jana Kövesiová, notár

36068071

Medená 12, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2021

26.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
13.05.2019 5PExre/2/2019

24.07.2021

25.07.2021