Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ITYS, s.r.o.

36340669

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Malinová 357, 97213 Nitrianske Pravno, Slovenská republika

03.06.2017

Nie je

12852

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.01.2020

27.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020