Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CYEB s.r.o.

46851658

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Záhradnícka 10, 94501 Komárno, Slovenská republika

30.05.2017

16.12.2021

dobrovoľný výmaz

12680

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.07.2021

22.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022