Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CAMASE, a.s.

46 692 291

Akciová spoločnosť

Pražská 11, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

27.05.2017

Nie je

12621

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Viera Kuruczová, s. r. o.

51265656

Trnavská 68/15, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2021

19.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021