Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MACHO developing, s. r . o.

45926654

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Exnárova 28, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

26.05.2017

Nie je

12567

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Berec, advokát s.r.o.

55134114

Miletičova 21, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2024

18.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024