Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MACHO developing, s. r . o.

45926654

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Exnárova 28, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

26.05.2017

Nie je

12567

Oprávnená osoba

Winton s. r. o.

36861243

Mostová 2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.01.2020

27.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.04.2020

04.04.2020