Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Hospic Milosrdných sestier

50333356

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Súvoz 739, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

25.05.2017

Nie je

12545

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Ivan Drdoš s.r.o.

50231456

Párovská 26, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.03.2023

28.02.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.09.2023

26.09.2023