Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PAN REAL a.s.

43813348

Akciová spoločnosť

Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

23.05.2017

Nie je

12467

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s. r. o.

36860891

Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.07.2021

12.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021