Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

UNIKO s.r.o.

45966061

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Partizánska 6093/12A, 07101 Michalovce, Slovenská republika

20.05.2017

Nie je

12420

Oprávnená osoba

JUDr. Radoslav Soták

35550104

Námestie Slobody 7, 07101 Michalovce, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.07.2023

30.06.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

30.11.2023

01.12.2023