Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CRYSTALEX, s.r.o.

46416099

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Drieňová 24, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

20.05.2017

Nie je

12397

Oprávnená osoba

Weis & Partners s.r.o.

47234776

Ivánska cesta 16604/30/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.02.2021

24.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

17.04.2021

18.04.2021