Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Bittner print s.r.o.

35736534

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

19.05.2017

Nie je

12371

Oprávnená osoba

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

44250029

Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.08.2021

03.08.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021