Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Kamilka Bardejov s. r. o.

44782608

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Komenského 2756, 08501 Bardejov, Slovenská republika

18.05.2017

Nie je

12315

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 3764/45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021