Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

COMMERC SERVICE spol. s r.o.

31659551

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ku Surdoku 35, 08001 Prešov, Slovenská republika

17.05.2017

Nie je

12284

Oprávnená osoba

PETRÁN A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s. r. o.

36854581

Puškinova 16, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2020

02.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.05.2020

28.05.2020