Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Juraj Spišák - Majster Papier

13959603

Wolkrova 1135/5, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

16.05.2017

04.01.2018

dobrovoľný výmaz

12214

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021