Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

OFTAL s. r. o.

36626406

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spojová 25, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika

16.05.2017

Nie je

12205

Oprávnená osoba

Ulianko & partners, s.r.o.

36856517

Nám. SNP 37, 96001 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.01.2021

20.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021