Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Duslo, a.s.

35826487

Akciová spoločnosť

Administratívna budova, ev. č. 1236, 92703 Šaľa, Slovenská republika

16.05.2017

Nie je

12204

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.

36854531

Cintorínska 22, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.06.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.09.2021

25.09.2021